Mladi istraživači Srbije, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu, raspisuje konkurs za poziciju

KOORDINATOR/KA KOMUNIKATIVNIH AKTIVNOSTI

 

Oblast rada: KOMUNIKACIJE/ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE/VOLONTIRANјE

Pedeset godina rada koje smo obeležili ove godine u oblasti zaštite životne sredine, a trideset u stvaranju i unapređenju međunarodnog volonterskog servisa i širenju svesti o značaju neformalnog obrazovanja, navelo nas je da naš tim proširimo i unapredimo. Ukoliko si entuzijastična i timski orijentisana osoba, koja želi da promeni svet malim koracima i sve to može da postigne u vrlo dinamičnim i zanimlјivim uslovima, gde je podrška i pomoć ostalih članova jedan od osnovnih principa koje negujemo, ti si upravo ono što mi tražimo!

Opis posla (okviran opis zadataka i obaveza):

– strateško pristupanje komunikaciji, u skladu sa principima MIS;
– odnosi sa medijima kroz redovnu promociju vrednosti i aktivnosti MIS, uz svakodnevno praćenje objava u medijima vezano uz MIS;
– 40 sati nedelјno (puno radno vreme) u kancelarijama Mladih istraživača Srbije u Beogradu;
– planiranje i sprovođenje kampanje u oblasti zaštite životne sredine;
– pisanje/uređivanje/prevođenje komunikacionih materijala: članci, intervjui, vesti, prezentacije, različite projektne publikacije;
– upravlјanje kalendarom aktivnosti (značajni ekološki/volonterski datumi, promocije projekata/aktivnosti, konferencije za medije, različiti događaji);
– kreiranje sadržaja i administracija MIS veb-sajta i kanala na društvenim mrežama, uz redovnu statističku analizu u svrhu bolјeg plasmana informacija (google analitics, Facebook insight, itd.);
– održavanje i ažuriranje baze podataka sa kontaktima i listama za slanje;
– zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa saradnicima u MIS
– poslovna putovanja u Srbiji i inostranstvu;
– drugi zadaci u skladu sa potrebama MIS vezano uz komunikacije;
– poštovanje dogovorenih obaveza i odgovorno praćenje utrošenog vremena.

Potrebni uslovi:

– diploma osnovnih studija iz relevantne oblasti;
– minimum tri godine radnog iskustva u oblasti komunikacija;
– visok nivo pismenosti i odlične veštine pisanja;
– odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
– odlično poznavanje rada u MS Office paketu;
– interesovanje za oblast životne sredine, javne politike i poznavanje društveno-političke i medijske scene u Srbiji;
– iskustvo u kreiranju, postavlјanju i delјenju sadržaja na društvenim mrežama i komunikaciji sa zajednicom;
– iskustvo u vođenju kampanja podizanja svesti o važnim društvenim problemima;
– veštine prezentacije i javnog nastupa;
– sposobnost dobrog planiranja, organizovanja i upravlјanja vremenom;
– obraćanje pažnje na detalјe i dobre analitičke sposobnosti;
– sposobnost rada pod pritiskom.

Zainteresovani kandidati/kinje trebalo bi da dostave sledeća dokumenta:

– CV (poželјno je da CV uklјuči i jednu preporuku) i
– motivaciono pismo (do 500 reči).

Mladi istraživači Srbije garantuju da će podaci kandidata/kinja koji su dostavlјeni biti korišćeni u svrhe konkursa od strane komisije i neće biti delјeni sa trećim stranama.

Prijave možete poslati na imejl adresu konkurs@mis.org.rs

Rok za prijave je 16.02.2020. godine do 20:00h.

Izabranog kandidata/kinju očekuje ugovor sa trajanjem od tri godine (sa mogućnošću produžetka) i probnim periodom rada od 3 meseca.

Nepotpune prijave neće ući u razmatranje. Mladi istraživači Srbije će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži krug.

January 31, 2020