Na putu ka Evropskoj uniji Srbija se susreće sa brojnim problemima, a nakon odluke da budžet Ministarstva životne sredine u 2023. godini bude smanjen za 4 milijarde dinara, može se reći da će dostizanje standarda u ovoj oblasti biti jedan od najvećih izazova.

Koalicija 27 skoro deset godina unazad prati napredak Srbije u Poglavlju 27, sastavlja Izveštaj iz senke, daje preporuke i skreće pažnju da je Srbiji potrebniji delotvoran institucionalni okvir za upravljanje investicijama u zaštiti životne sredine. Podsetimo, krajem 2022. godine rebalansom budžeta su smanjena ukupna sredstva ministarstva za više od milijardu dinara. Među stavkama koje su smanjene, našlo se unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta, monitoring kvaliteta vazduha, vode i sedimenata ali ipak najveća smanjenja odnosila su se na upravljanje otpadom i otpadnim vodama. Uprkos svim prošlogodišnjim argumentima i preporukama, kojima se ukazivalo da će smanjenje budžeta voditi nazadovanju započetih procesa, u 2023.godini odlučeno je budžet za zaštitu životne sredine bude smanjen, samo ovog puta još drastičnije.

Poglavlje 27 ne treba posmatrati kao obavezu iz procesnih pregovora sa EU, jer je osnovna potreba ljudi u Srbiji da žive u zdravoj i bezbednoj životnoj sredini. Šta za građane Srbije može da znači smanjenje ovog budžeta i da li su ovom odlukom zanemareni realni problemi svih građana Srbije u oblasti zaštite životne sredine prоčitajte u saopštenju Koalicija 27.

Izvor fotografije: Canva.com

September 14, 2023