Oblast rada: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Opis posla (okviran opis zadataka i obaveza):
– 40 sati nedeljno (puno radno vreme) u kancelarijama Mladih istraživača Srbije;
– upravljanje projektima u oblasti životne sredine (razvijanje akcionog plana i praćenje njegove realizacije, upravljanje resursima potrebnim za ostvarivanje ciljeva projekta, komunikacija sa različitim zainteresovanim stranama, upravljanje budžetom projekta i praćenje potrošnje budžeta, izrada godišnjih i periodičnih planova kao i odgovarajućih izveštaja);
– upravljanje procesom nabavki ;
– zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa saradnicima u sektoru zaštite životne sredine kao i celokupnim timom Mladih istraživača Srbije;
– poslovna putovanja u Srbiji i u inostranstvo;
– poštovanje dogovorenih obaveza i odgovorno praćenje utrošenog vremena.

Potrebni uslovi:
– diploma osnovnih studija iz oblasti zaštite životne sredine, biologije, hemije i drugih relevantnih struka;
– odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
– odlično poznavanje rada u MS Office paketu;
– minimum tri godine radnog iskustva u oblasti zaštite životne sredine;
– poznavanje projektnog menadžmenta: budžetiranje, praćenje, izveštavanje;
– izražene komunikacione veštine;
– sposobnost rada pod pritiskom i timski rad.

Zainteresovani kandidati/kinje trebalo bi da dostave sledeća dokumenta:
– CV koji uključuje i najmanje dve preporuke (navesti i kontakt podatke osoba koje su dale preporuku) i
– motivaciono pismo (do 500 reči).
Mladi istraživači Srbije garantuju da će podaci kandidata/kinja koji su dostavljeni biti korišćeni u svrhe konkursa od strane komisije i neće biti deljeni sa trećim stranama.

Prijave možete poslati na imejl adresu konkurs@mis.org.rs
Rok za prijave je 10.01. 2020. godine.
Predviđeni početak rada je 15. januar 2020. godine.

Izabranog kandidata/kinju očekuje ugovor sa trajanjem od tri godine (sa mogućnošću produžetka) i probnim periodom rada od 3 meseca.

Nepotpune prijave neće ući u razmatranje. Mladi istraživači Srbije će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži krug.

December 24, 2019