Neformalno obrazovanje

Neformalno obrazovanje

Neformalno obrazovanje2023-12-12T11:48:30+00:00

Kroz programe neformalnog obrazovanja ispunjavamo našu misiju i delujemo kao pokretačka snaga za kontinuirano učenje i razvoj, volontiranje i aktivizam. Organizujemo i omogućavamo učešće na međunarodnim i nacionalnim skupovima, konferencijama, treninzima, seminarima, konsultacijama i savetovanjima, obrazovnim programima i programima mentorstva za organizatore volonterskih kampova i kamp lidere i mnoge druge aktivnosti.
Na ovoj stranici se nalaze i treninzi i seminari pod okriljem Erasmus+ programa koji podržavaju mlade da se druže, stiču nove veštine i napreduju. Za ove projekte postoji i finansijska podrška.

Na ovoj stranici se nalaze informacije o planiranim i realizovanim programima i aktivnostima neformalnog obrazovanja MIS, kao i naših partnera.

Događaji i razmene

Go to Top