MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE

Mladi istraživači Srbije (MIS) su neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija, izrasla iz istraživačkog pokreta koji je nastao 1969. godine u Valjevu. Godine 1976. zvanično su osnovani kao mreža istraživačkih organizacija, društava, klubova i sekcija, interesno okupljenih i koordiniranih kancelarijom na republičkom nivou. Kroz istoriju MIS-a broj članica se menjao, ali je izvesno da je članstvo činilo preko 50 različitih organizacija. 90-tih godina prošlog veka organizacija Mladih istraživača Srbije je transformisana, napuštena je forma organizovanja po vertikalnoj hijerarhiji, i nastavila je da se razvija i menja u skladu sa razvojem civilnog sektora u Srbiji.

MOTO

MISLI VELIKO, učini bar malo – pokreni lavinu

VIZIJA

Zalažemo se za svet u kome se prirodni resursi održivo koriste i društvo koje je pravedno, solidarno i pruža svima jednake mogućnosti i podršku za razvoj.

MISIJA

Naša misija je da, koristeći naučna saznanja, kroz obrazovne programe i volontiranje, budemo pokretačka snaga u društvu koja doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine i održivom razvoju zajednica.

VREDNOSTI

MIS se zalaže za očuvanje sloboda, ekološku pravdu i transparentnost, jednakost i solidarnost u društvu i učešće svih u definisanju i sprovođenju javnog interesa.

CILJEVI

Strateški ciljevi MIS do 2026. godine su:

  • Informisanje i edukacija javnosti na teme iz oblasti zaštite životne sredine i volontiranja;
  • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva (udruženja građana) i neformalnih grupa u kontekstu zaštite životne sredine i volontiranja;
  • Zagovaranje na teme od interesa za zaštitu životne sredine i volontiranja.

Na nivou programa, u oblasti životne sredine, edukacije i volonterizma, ciljevi MIS su:

  • Volontiranje je prepoznato kao važan alat za razvoj zajednica i uspostavljeni su mehanizmi i programi volontiranja širom Srbije koji doprinose jačanju kapaciteta društva za održivi razvoj.
  • Osnaženo civilno društvo, sa povećanim uticajem i kompetencijama da informisano učestvuje u procesima donošenje odluka i sprovodi mere usmerene na zaštitu životne sredine i razvoj zajednice.
  • Povećana lična odgovornost i kompetencije građana u odnosu prema životnoj sredini kao rezultat inovativnih obrazovnih programa.

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

DOSADAŠNJI DONATORI PROGRAMA I PROJEKATA MLADIH ISTRAŽIVAČA SRBIJE

Kontaktirajte nas