U okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji realizujemo sa Beogradskom otvorenom školom i drugim partnerima, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, urađeno je detaljno istraživanje „Potrebe lokalnog stanovništva za pristup informacijama u vezi sa upravljanjem zaštićenim područjima“ koje nam je omogućilo bolji uvid u stavove, navike i potrebe ljudi u zaštićenim područjima.

U skladu sa analiziranim rezultatima, osmišljen je Program podrške upravljačima za aktivnosti kojima se povećava transparentnost upravljanja zaštićenim područjima i komunikacija sa lokalnim stanovništvom.

Početkom 2024. godine Mladi istraživači Srbije će objaviti poziv za podnošenje predloga projekata.

Sve informacije će biti dostupne na ovoj stranici.

 

December 15, 2023