MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE

raspisuju konkurs za poziciju

Grant koordinator/ka

Mladi istraživači Srbije, raspisuju konkurs za poziciju Grant koordinatora na projektu „EKO-SISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine“ koji finansira Švedska.

Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije.

Opis pozicije

Pozicija grant koordinatora obuhvata ciklus podrške organizacijama civilnog društva, implementacionim partnerima Mladih istraživača Srbije uz potpuno poštovanje politika i procedura MIS za dodelu grantova.

Opis posla:

 • konstantna saradnja sa članovima tima projekta EKO-SISTEM na projektnim aktivnostima koje su direktno ili indirektno vezane za grantove;
 • redovna komunikacija sa partnerskim organizacijama, dobitnicima granta;
 • praćenje sprovođenja aktivnosti;
 • praćenje potrošnje budžeta partnerskih organizacija u saradnji sa drugim članovima projektnog tima;
 • organizovanje i učestvovanje u monitoring posetama;
 • podsticanje izgradnje kapaciteta partnerskih organizacija/učestvovanje u organizaciji i realizaciji programa izgradnje kapaciteta;
 • pregled finansijske dokumentacije u saradnji sa drugim članovima tima;
 • pomoć u pripremi za finansijsku reviziju;
 • saradnja na evaluaciji projekata, priprema grant ciklusa u 2022. godini;
 • druge aktivnosti vezane za projekat EKO-SISTEM i rad Mladih istraživača Srbije

Potrebne kvalifikacije:

 • viša ili visoka stručna sprema;
 • minimum tri godine iskustva u neprofitnom sektoru;
 • iskustvo u implementaciji projekata civilnog društva;
 • poznavanje projektnog menadžmenta: budžetiranje, praćenje, izveštavanje;
 • odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
 • odlično poznavanje rada u MS Office paketu;
 • izražene komunikacione veštine;
 • sposobnost rada pod pritiskom i timski rad.

Uslovi rada

Ugovor o radu na određeno vreme, probni rad 3 meseca, puno radno vreme.

Početak radnog odnosa 16. avgust 2021., završetak 31. decembar 2022. sa mogućnošću produžetka.

Način prijavljivanja

Zainteresovani kandidati/kinje trebalo bi da dostave biografiju do 19. jula 2021. godine do 14h na mail tijana@mis.org.rs.

Mladi istraživači Srbije garantuju da će podaci kandidata/kinja koji su dostavljeni biti korišćeni u svrhe konkursa od strane komisije i neće biti deljeni sa trećim stranama.

Mladi istraživači Srbije poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i religioznu pripadnost, godine, fizičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju.

U Beogradu,

08.07.2021

July 8, 2021