ImProve your Impact

Projekat ima za cilj da doprinese merenju uticaja i priznavanju uticaja volonterskih/omladinskih aktivnosti na razvoj kapaciteta mladih.
Period implementacije je 1.6.2020-30.9.2022.
Nevladine organizacije, javne obrazovne institucije, kompanije, omladinske organizacije, volonteri i drugi mladi ljudi.

Očekivani rezultati su:

  • Volonterske i druge nacionalne i međunarodne omladinske organizacije koriste Im-prove aplikaciju za merenje kompetencija među korisnicima i za merenje efekata koje njihove aktivnosti imaju na učesnike / volontere;
  • IM-PROVE aplikacija se koristi ne samo za merenje kompetencija, već i za prikupljanje važnih podataka potrebnih za unapređenje rada organizacija, zastupanje i prikupljanje sredstava;
  • Aplikacija je privlačnija i interesantnija mladim ljudima;
  • Broj korisnika aplikacija koji su svesni uticaja razmišljanja o stečenim kompetencije na njihov lični i poslovni razvoj povećava se za najmanje 100%;
  • Nacionalni i međunarodni akteri svesni su uticaja razmišljanja o stečenim kompetencijam mladih ljudi na njihov lični i poslovni razvoj. Oni su takođe svesni uticaja Im-prove aplikacije na sopstveni razvoj;
  • Povećana mreža pojedinaca i organizacija koji promovišu upotrebu istraživanja, e-priručnika i aplikacije;
  • Aplikacija će biti prepoznatija kao sredstvo za merenje uticaja volonterskog rada na mlade od strane poslodavaca.
Voluntariat Institute, Inex-SDA i Mladi istraživači Srbije

Period realizacije:
2022.
Lokacija:
Slovenija, Češka Republika i Srbija
Budžet:

Donator:
ERASMUS+ (-)
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje, zagovaranje;

Novosti vezane za projekat: