Održivi turizam za ruralni razvoj

Cilj projekta je bio izrada studija o stanju životne sredine kao osnovnom elementu za razvoj održivog turizma u izabranim regionima. Studije su, između ostalog, revidirale status prirodnih resursa u četiri regiona, kao i prakse u upravljanju dobrima, identifikovale su izazove i prilike za razvoj održivog turizma.

Institucije, organizacije i pojedinci koji bave turizmom i životnom sredinom.

Izrađene su četiri studije o stanju životne sredine u južnom Banatu, Donjem Podunavlju, istočnoj Srbiji i zapadnoj Srbiji.

Organizovana su četiri konsultativna sastanka/radionice u ciljanim regionima na kojima je preko 90 učesnika dalo svoje mišljenje o razvoju turizma i stanju životne sredine.

Urađene su preporuke za projekte, planove i intervencije u vezi održivog turizma u sva četiri regiona.

Izrađen je objedinjeni izveštaj za sve regione i odštampan na srpskom i engleskom

https://www.mis.org.rs/wp-content/uploads/odrzivi-turizam-unep-1.pdf

Period realizacije:
2012.
Lokacija:
Južni Banat, Donje Podunavlje, istočna Srbija i zapadna Srbija
Budžet:
25.000,00 USD
Donator:
UNEP
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: