SEKO životna sredina i klimatske promene

Mandat SEKO životna sredina i klimatske promene, definisan okvirnim programom saradnje za sve SEKO, podrazumeva uključivanje OCD u planiranju, programiranju, praćenju i izveštavanju o međunarodnoj razvojnoj pomoći, sa posebnim fokusom na pomoć EU.
OCD i institucije

Od 2014. do 2017. godine koordinatori i članovi SEKO životna sredina i klimatske promene su učestvovli u preko 20 sastanaka, treninga i konferencija; prikupljeni su i poslati stavovi organizacija članica na planska dokumenta vezano za životnu sredinu i klimatske promene, promovisan je rad SEKO mehanizma, održani su sastanci sa predstavnicima institucija radi zajedničkog razmatranja komentara OCD.

U SEKO životna sredina i klimatske promene su uključene, pre svega, organizacije koje se bave temama: horizontalna legislative u životnoj sredini, vazduh, voda, otpad, hemikalije, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja, klimatske promene, buka i civilna zaštita. Organizacije okupljene u ovu SEKO sarađuju i sa drugim SEKO, posebno vezano za energiju, poljoprivredu i transport, što Mladi istraživači Srbije, kao vodeća OCD omogućava kroz komunikaciju sa vodećim organizacijama drugih SEKO, sumiranjem dokumenata za komentare, pokretanjem i moderiranjem diskusije ukoliko je potrebno usaglašavanje stavova.

Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine”

UNEKOOP

Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa “Protego”

CEKOR – Centar za ekologiju i održivi razvoj

Sekomehanizam

Period realizacije:
2016.
Lokacija:
Republika Srbija
Budžet:
preko 400.000, 00 dinara
Donator:
TACSO i drugi izvori
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: