Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo!, Obrenovac

EDU

Tokom trajanja kampa, volonteri će obavljati sledeće poslove:

  • Dan – okupljanje, promocija konkursa Omladinskog fonda iz Obrenovca, koji je u toku i otvoren je do 1. novembra. Orjentacija učesnika oko uslova konkursa i obuka za pisanje projkata pod nazivom “Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo! “
  • Dan – okupljanje, rad sa učesnicima na njihovima idejama konkeretno, i podrška da svaki učesnik ili grupa učesnika konkretno svoju ideju pretvori u predlog projekta i konkuriše na otvoreni konkurs Omladinskog fonda Obrenovac.

Odbor omladinskog fonda je grupa mladih koji čine mladi iz Obrenovca. Odbor se bira svake godine i deo je programa Omladinski fond Kancelarije za mlade Obrenovac. Odbor je zadužen za promociju, realizaciju i praćenje ideja koje su podržane svake godine kroz program podrške idejama i inicijtivama mladih iz Obrenovca. Pored toga članovi odbora su i komisija za odabir projekata.

Centar za građansko delovanje je organizacija koja već 19 godina radi na stvaranju prilika, pružanju podrške i podsticaja, pre svega mladim ljudima da maksimiziraju svoje potencijale i na vreme preuzmu sopstvenu odgovornost. Već godinama razvijamo program podrške inicijativama mladih, kroz koji se realizuje volonterske akcije, tako da imamo iskustva sa podrškom i realizacijom volonterskih akcija, što ovaj kamp i jeste.

Volonteri neće spavati na samom kampu zato što je kamp predviđen za lokalne volontere. Obezbeđena hrana, kao i osveženje za sve učesnike.
Kamo se realizuje u Arboretumu u Obrenovcu u letnjoj učionici i u Prirodnjačkom domu.
Ovaj kamp je predviđen za lokalne volontere i ne plaća se participacija.

Šifra kampa:
VSS26
Datumi:
od 21.10.2023. do 22.10.2023.
Broj Volontera:
15
Lokacija:
Obrenovac
Organizator kampa:
Odbor omladinskog fonda iz Obrenovca uz podršku Centra za građansko delovanje
Uzrast volontera:
18+
Jezik kampa:
Srpski

Broj slobodnih mesta:

0