Uspostavljanje Arhus centra Novi Beograd

Opšti cilj projekta je bio stvaranje pouzdanog mehanizma za informisanje, uključivanje i aktivno učešće građana, udruženja i zainteresovane javnosti u procese, programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine u Beogradu.

Direktni korisnici projekta su bili građani Beograda.

Rezultat projekta je da je u okviru Mladih istraživača Srbije uspostavljen Arhus centar Noni Beograd. Tokom projekta su realizovane sledeće aktivnosti: sastanci, promocija, priprema i štampanje informativno – edukativnog materijala (u vidu brošure i postera, sajta Arhus centra), seminar „ABC o Arhuskoj konvenciji“ i trening o komunikaciji, svečano otvaranje Arhus centra Novi Beograd, sastanci sa aktivistima, medijska promocija itd.

Period realizacije:
2015.
Lokacija:
Beograd
Budžet:
630.000,00 dinara
Donator:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;