XCHANGE 2.0 međunarodna razmena kamp lidera

Projekat “XCHANGE 2.0 – exchange of international youth leaders in International Voluntary Service” uključuje 14 partnera iz 9 zemalja i jednu evropsku mrežu, čiji su većina partnera članovi – Alijansa evropskih volonterskih servisa. Кoordinator konsorcijuma partnera su Mladi istraživači Srbije, a ono što partnere povezuje oko ovog projekta su međunarodni volonterski kampovi.

Pokret volonterskih kampova, odnosno međunarodnog volonterskog servisa, 2020. godine proslavlja čak 100 godina. Uvek je bio avangardan i inovativan za svoje vreme; uključivao je žene na ravnopravan način sa muškarcima, u svim poslovima, u vreme kada mnoge evropske zemlje ženama nisu davale pravo glasa; odbijao je bilo kakve vojne vežbe ili mešanje crkve u aktivnosti, kada su sve druge omladinske aktivnosti bile organizovane upravo od strane crkve ili države; volonteri su bili solidarni u vremenima krize i pružali podršku na različitim krajevima sveta, tamo gde je međunarodno prosustvo bilo potrebno.

Projekat kao što je ovaj pomaže da se istraže novi načini međunarodne saradnje među partnerima koji sarađuju već više decenija na razmeni volontera. Nastao je kao potreba da se naće rešenje za smanjivanje broja aktivnih lidera međunarodnih volonterskih kampova iz godine u godinu.

U periodu od 15.12.2018. do 1.06.2020. desiće se nekoliko aktivnosti: dva međunarodna treninga za kamp lidere (april i maj 2019) i praksa lidera, kada će obučeni mladi lideri iz partnerskih zemalja koordinisati volonterske kampove u Srbiji leta 2019. godine, a lideri iz Srbije koordisati kampove u inostranstvu. Ukupno će biti uključeno 40 lidera, 20 iz Srbije i 20 iz partnerskih zemalja. Zatim, kada se praksa završi i izdaju sertifikati, parteri i lideri će se sastati na evaluacionom sastanku, odakle će se razviti ideje za dalju saradnju, još bolje efekte aktivizma mladih i unapređenje međunarodnog volonterskog servisa.

Deo projekta je i unapređenje i promocija dokumentarne internet prezentacije o ulozi kamp lidera postavljene na adresi www.youthleaders.online

Mladi aktivisti partnerskih organizacija, lideri međunarodnih volonterskih kampova
  • 40 obučenih mladih lidera, 20 iz Srbije i 20 iz partnerskih zemalja
  • minimum 30 međunarodnih volonterskih kampova obuhvaćeno projektom u fazi prakse lidera, sa oko 450 volontera iz celog sveta i 30 lokalnih zajednica
  • obogaćen sadržaj web dokumentarca www.youthleaders.online novim pričama kamp lidera, kao i prevodima na jezike partnera, nemački, italijanski, srpski, španski, francuski, slovački, češki, turski
  • praksa međunarodne razene kamp lidera ustaljena među članicama Alijanse evropskih volonterskih servisa a njihova obuka standardizovana u mreži i promovisana kao prikladna i efikasna
YAP Italija
LUNARIA Italija
IJGD Nemačka
IBG Nemačka
INEX SDA Češka
INEX Slovačka
CONCORDIA Francuska
Solidarites Jeunesses Francuska
GSM Turska
DEAMICITIA Španija
COCAT Španija
Alijansa evropskih volonterskih servisa
Cr.O.M.A. Italija
CBB Belgija

Period realizacije:
2019.
Lokacija:
Srbija, Italija, Nemačka, Češka, Slovačka, Turska, Španija, Belgija, Francuska
Budžet:
82.599,71 EUR
Donator:
Erazmus+ program Evropske komisije
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: