Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-uključiti, povezati, ojačati

Projekat “ZAinteresovani ZA održivost ZAštićenih područja – uključiti, povezati i ojačati” se bavio problemom slabog ili nikakvog učešća zainteresovanih strana u donošenju odluka vezanih za zaštićena prirodna dobra i vodna područja, koje je u interesu održivog razvoja tih područja.

Opšti cilj projekta je bio: Uključiti zainteresovane strane iz svih sektora u procese odlučivanja vezane za zaštićena vodna područja i time doprineti donošenju boljih politika koje će unaprediti upravljanje zaštićenim područjima i podstaći razvoj lokalnih zajednica koje se na njih naslanjaju.

Upravljači zaštićenih područja, lokalno stanovništvo u zaštićenim područjima, NVO, lokalne samouprave.

Trajni rezultati projekta su:

  • Razvijeni mehanizmi za učešće javnosti u zaštićenim područjima. Oformljena je multistejkholderska grupa predstavnika zaštićenih vodnih područja koja je aktivna u procesima donošenja odluka po pitanjima zaštite prirode i zaštite i upravljanja vodama. Grupa se, u različitim sazivima, sastajala 3 puta i kao rezultat konsultacije unutar grupe su nastale preporuke za primenu EU legislative na lokalnom nivou.
  • Razvijena saradnja među stakejkholderima za primenu EU direktiva koje imaju za cilj zaštitu prirode i zaštitu i upravljanje vodama.
  • Uspostavljen model on line obuke. Osmišljen, testiran i promovisan obrazovni program, putem e-learning tehnike, u oblasti projektne tematike. Platforma za on line učenje se nalazi na internet adresi www.obuke.mis.org.rs.
  • Pokrenuta saradnja zainteresovanih strana na svim nivoima za zaštitu prirode u pilot područjima. Održani informativni sastanci u pilot područjima kao i 10 radnih grupa sa zainteresovanim stranama u pilot područjima. Na nacionalnom nivou sproveden je konsultativni proces sa javnim raspravama koji je rezultirao preporukama vladi za unapređenje primene referentne legislative na lokalnom nivou.
  • Iniciran je dijalog o radnoj perspektivi u zaštiti prirode. Urađeno je istraživanje o rodnoj perspektivi održivog razvoja a na nacionalnoj konferenciji je jedna radna grupa bila posvećena temi „rodna ravnopravnost i zaštita prirode“.
  • Podignuta je svest učesnika projekta o ulozi volontera i volonterizma u zaštiti prirode. Promovisano učešće javnosti u procesima donošenja odluka po pitanju životne sredine kroz seriju aktivnosti: međunardoni volonterski kamp na Obedskoj bari, snimanje, montažu i prikazivanje TV emisije, pripremu brošure sa primerima dobre prakse uključivanja javnosti u zaštitu prirode u EU, priprema publikacije „Ljudi i vode -nezavršene priče“.

Eko centar

CINA – Centar za inovativne akivnosti

Period realizacije:
2013.
Lokacija:
NP Đerdap, SRP Uvac, SRP Ludaško jezero, SRP Obedska bara, PIO Veliko ratno ostrvo i PIO Vlasina.
Budžet:
64.803,00 EUR
Donator:
REC kancelarija u Srbiji, kroz SENS program koji je podržala SIDA
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: