Vodič za uspostavljanje Saveta korisnika u zaštićenom području

Autor:
Igor Jojkic, Aleksandra Dimic i Tanja Petrovic

Godina objavljivanja:
2023.

Brošura o Oceni prihvatljivosti

Autor:
Milka Gvozdenovic, Aleksandra Dimic

Godina objavljivanja:
2023.

Priručnik – osnove za učenje o izgradnji mira

Autor:
Konzorcijum projekta “BuildPeace”

Godina objavljivanja:
2019.

Priručnik za edukatore o izgradnji mira

Autor:
Konzorcijum projekta “BuildPeace”

Godina objavljivanja:
2019.

Preporuke za novu politiku: obrazovanje za izgradnju mira

Autor:
Konzorcijum projekta “BuildPeace”

Godina objavljivanja:
2019.

Pregledni izveštaj: obrazovanje u izgradnji mira

Autor:
Konzorcijum projekta “BuildPeace”

Godina objavljivanja:
2019.

POGLAVLJE 27 U SRBIJI: malo para, još manje muzike

Autor:
Koalicija 27

Godina objavljivanja:
2019.

Zelena stolica

Autor:
Mutić M. i Gvozdenović M.

Godina objavljivanja:
2018.

Poglavlje 27 u Srbiji: izveštaj o (ne)napretku

Autor:
Koalicija 27

Godina objavljivanja:
2018.

Zelene odluke u vašim rukama

Autor:
Gvozdenović M., Petrović T.

Godina objavljivanja:
2017.

Volontiranje i socijalne veštine

Autor:
Ristić Beronja J., Ristić N.

Godina objavljivanja:
2017.

Ocena prihvatljivosti

Autor:
Gvozdenović M., Petrović T.

Godina objavljivanja:
2016.

Poglavlje 27 u Srbiji – još uvek u pripremi

Autor:
Koalicija 27

Godina objavljivanja:
2016.

Volontiram da naučim

Autor:
Ristić Beronja J., Gocev I.
Godina objavljivanja:
2015.

Kako do profitabilnih poljoprivrednih domaćinstava

Autor:
CEEweb, MIS, Eko centar

Godina objavljivanja:
2015.

Životna sredina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji

Autor:
Sretić Z., Marković Vojić M., Petrović T., Gvozdenović M

Godina objavljivanja:
2015.

Vodič građanima Beograda za aktivno učešće u zaštiti životne sredine

Autor:
Gvozdenović M., Petrović T.

Godina objavljivanja:
2015.

Širi koncept upravljanja u zaštićenim područjima

Autor:
Gvozdenović M., Petrović T.

Godina objavljivanja:
2015.

Učešće javnosti u zaštiti prirode – primeri dobre prakse iz zemalja EU

Autor:
Gvozdenović M., Petrović T., Beronja B., Bogdanović Trnavac D.

Godina objavljivanja:
2014.

Međunarodni volonterski radni kampovi

Autor:
Ristic Beronja J., Beronja B.

Godina objavljivanja:
2013.

Socio ekonomske koristi područja ekološke mreže Natura 2000

Autor:
Gvozdenović M., Dimović D., Zagorac D., Petrović T.
Godina objavljivanja:
2012.

Životna sredina i održivi ruralni turizam u četiri regiona Srbije

Autor:
Karadžić B., i drugi
Godina objavljivanja:
2012.

Priručnik za rad sa volonterima u sferi socijalne zaštite

Autor:
Ristić Beronja J., Milić M., Vlahović S.

Godina objavljivanja:
2011.

Saveti i postupci za primenu Okvirne direktive o vodama

Autor:
urednica izdanja na srpskom Trnavac D.

Godina objavljivanja:
2011.

Nazdravlje! Kratki priručnik Okvirna direktiva o vodama EU

Autor:
urednica izdanja na srpskom Trnavac D.

Godina objavljivanja:
2011.

Oplaneti se! Recikliraj

Autor:
MIS

Godina objavljivanja:
2010.

Aktivnosti NVO na unapredjenju transporta

Autor:
Gvozdenović M., Ivčić B.

Godina objavljivanja:
2009.

Definišimo i afirmišimo volontere

Autor:
Tar D., Petrović I., Vasilevska Ž., Bojić A., Milenković M., Trnavac D., Ristić J.

Godina objavljivanja:
2009.

Još vrelije od 2 stepena

Autor:
izdavač MIS , Friler K., Majnshauzen M., Her B.

Godina objavljivanja:
2009.

Uradi nešto dok si oMLADinA!

Autor:
Тrnavac D., Popović, J., Tatalović, M

Godina objavljivanja:
2009.

Priručnik o međunarodnom volonterskom servisu

Autor:
Priređivači Trnavac D., Beronja B.

Godina objavljivanja:
2007.

Održivi turizam sada i u budućnosti

Autor:
CEEweb grupa za održivi turizam
Godina objavljivanja:
2006.