Povodom obeleževanja 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, a u cilju podrške sprovođenju ciljeva održivog razvoja, Vlada Švedske će 2. i 3. juna 2022 godine biti domaćin međunarodnog sastanka na visokom nivou: “Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika”.

Tim povodom održana je prva Nacionalna konsultacija o životnoj sredini, u okviru priprema Republike Srbije za učešće na globalnoj konferenciji “Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika”. Prvu Nacionalnu konsultaciju u Srbiji organizovao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a uz podršku Vlade Švedske.

Više od 150 predstavnika državnih institucija, civilnog sektora i akademske zajednice učestvovalo je u diskusiji sa ciljem sagledavanja krucijalnih problema sa kojima se Srbija suočava kada su u pitanju zaštita životne sredine, očuvanje biodiverziteta i smanjenje uticaja klimatskih promena.

Priliku da učestvuje i iskaže svoj stav na temu primene Poglavlja 27 u Republici Srbiji, i prioriteta kada je u pitanju zaštita životne sredine i izazova koje klimatske promene donose, imala je i direktorka Mladih istraživača Srbije Tanja Petrović.

Odgovarajući na pitanja moderatora o prioritetima vezanim za životnu sredinu i klimatske promene u narednim godinama, Tanja je istakla da kao primarno vidi uspostavljanje stabilnog i održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine i klimatskih promena, kao i povećanje investicija u zaštitu životne sredine.

Kada je reč o značaju učešća civilnog sektora i građana u donošenju odluka vezanih za zaštitu životne sredine, klimatske promene i održivi razvoj, Tanja je izjavila:

„Stalno učešće javnosti na svim nivoima donošenja odluka, bilo da se radi o kreiranju politika, programa, planova nije samo pitanje vladavine prava već se gradi poverenje između građana i institucija, daje legitimitet procesima i obezbeđuje primena donetih odluka“.

Na planiranoj konfereniji u glavnom gradu Švedske 2. i 3. juna 2022 učestvovaće 59 država sveta, uključujući i Republiku Srbiju.

April 15, 2022