POČINJE DRUGI CIKLUS EKO-SISTEM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Nakon izuzetno uspešne prve faze programa EKO-SISTEM, u okviru koga smo podržali 13 projekata ispred 12 mreža koje se bave zaštitom životne sredine, od 1. jula krećemo sa drugim ciklusom podrške organizacija civilnog društva na području Srbije.

Tokom prethodnog ciklusa 64 organizacije iz 31 opštine u Srbiji, intenzivno su učestvovale u izgradnji svojih kapaciteta da se aktivno bave zagovaranjem na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine kao i praćenju napretka Srbije u sprovođenju poglavlja 27.

U okviru 97 aktivnosti sprovedenih tokom prve faze programa, učestvovalo je 279 OCD kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, a u većini projekata učešće su uzeli i građani. Vidljivost pojedinačnih organizacija kao i mreža čiji su deo znatno je povećana, što je dovelo do prepoznavanja značaja organizacija civilnog društva kada je zagovaranje i sprovođenje politika zaštite životne sredine u pitanju.

U okviru drugog ciklusa podršku će dobiti 13 projekata, u čijoj realizaciji će učestvovati 60 organizacija iz 30 mesta u Srbiji, i koji će biti realizovani u periodu od 1. jula do 31. decembra. Organizacije civilnog društva su i u ovoj fazi svoje projektne aktivnosti usmerile na aktivno učešće u sprovođenju reformi u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom i nacionalnom nivou.

Teme koje su deo ovog ciklusa su zaštita i očuvanje biodiverziteta, zaštita ugroženih životinjskih vrsta, upravljanje otpadom, cirkularna ekonomija i klimatske promene.

Projekte koje smo podržali, kao i njihov kratak opis možete pronaći ovde.

July 1, 2022