Danas se obeležava Dan Dunava, koji svakog 29. juna slavi 14 zemalja sa sliva ove reke. Dan se obeležava različitim manifestacijama, edukativnim i naučnim aktivnostima, kao i takmičenjima koja imaju zajednički cilj objedinjen u sloganu – OTKRIJMO DUNAV.

Kroz volonterske kampove, akcije i edukacije vezane za Dunav, kao i sve veći fokus na oblast upravljanja vodama, Mladi istraživači Srbije nastoje da učesnicima otkriju svet na koji su možda nesvesno zaboravili. Kroz vraćanje prirodi i svest o onome što nam ona pruža, raste i naša odgovornost prema njoj i potreba da je zaštitimo.

Posebno mesto među tim aktivnostima zauzima Dunavski umetnik, gde je fokus na otkrivanju Dunava najmlađima, konkretno učenicima uzrasta od 6 do 18 godina. Danube Art Master ili Dunavski umetnik je tradicionalni program koji je od 2004. godišnji deo aktivnosti Međunarodne komisije za zaštitu sliva reke Dunav i njene Radne grupe za učešće javnosti. U njemu učestvuju sve zemlje Dunavskog sliva, a od 2011. godine, Mladi istraživači Srbije su preuzeli sprovođenje konkursa u Srbiji.

O iskustvima i izazovima sa ovog takmičenja i važnosti Dana Dunava, pričamo sa Dušicom Trnavac Bogdanović iz Mladih istraživača Srbije. 

  • Do sada, Srbija je bila vrlo uspešna na Dunavskom umetniku?

Radovi učenika iz Srbije postigli su veoma zapažene rezultate na svim nivoima – učesnici su brojni, ideje u svim kategorijama radova su uvek izuzetno originalne, i to se oslikava kroz brojna pobednička priznanja. U poslednjih deset godina, Srbija je skoro svake druge godine imala bar po jednog pobednika na celom slivu, odnosno „krunisanog Dunavskog umetnika“.

Kao vrhunac uspeha izdvojila bih 2020. godinu. Uprkos teškim uslovima u pandemiji, imali smo pobednike u obe starosne kategorije, kao i pobednike u kategorijama “video” i “fotografija sa najviše sviđanja”.

  • Ipak, uz ovo takmičenje idu i određeni izazovi?

Uz opšte društvene izazove, ovaj konkurs često prati blaga neizvesnost da li će vlade zemalja sa sliva u kontinuitetu prihvatati da budu domaćini i da li će se obezbediti finansijski okvir za realizaciju bazične podrške. Sa druge strane, kako je ovo aktivnost koja se dešava kroz program nacionalnih institucija koje u nadležnosti imaju vode, fluktuira i interesovanje prosvetne zajednice.

Ipak, svoje iskustvo i kreativnost usmerili smo na to da uvek nađemo načina da realizujemo taj konkurs. U bliskoj saradnji sa Direkcijom za vode približili smo prosvetnim institucijama ovo takmičenje i povezali se s učenicima kroz podršku školskih uprava. U poslednjih par godina, nagradni konkurs se našao i u Kalendaru takmičenja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

  • Zbog čega su edukativne i volonterske aktivnosti vezane za Dunav, i vode uopšteno, važne za mlade ljude i razvijanje kulture brige o prirodi?

Za mlade ljude je pored informisanja i obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine, jako važno razvijanje kulture praktičnog i ličnog učešća i doprinosa. Šta je to što svako od nas, kao pojedinac, može da uradi? Male stvari koje menjaju loše navike i pokazuju da su promene na bolje moguće! Nekada je dovoljno mladima samo postaviti pitanje i oni će vam ponuditi obilje kreativnih i neretko inovativnih ideja. Oni svet vide kroz vizuru mašte, ali i objektivno, neopterećeni iskustvom i normama, i tako dolaze do interesantnih rešenja.

Vode su jedna od najobimnijih tema zaštite životne sredine u kojoj treba intervenisati na mnogo nivoa. Te intervencije mogu biti u našim domovima, svakodnevnim navikama ili u neposrednom okruženju u lokalnoj zajednici. Ukoliko na bilo kom polju mlade pokrenemo da se kroz neposredan susret sa situacijom zamisle i izraze, makar i na umetnički način, dajemo im očigledan primer da mogu da se menjaju i da menjaju.

  • Šta je poruka koju treba svi da čujemo na Dan Dunava?

Dan Dunava je lepa prilika kada svi ljudi koji žive na slivu slave reku, njene zajednice i njihovo bogato prirodno i kulturno nasleđe. Takvi dani su povod da se istakne najvrednije, navažnije i da se podseti na neraskidivu povezanost svih elemenata na rečnom slivu. Bez obzira na pripadnosti različitim državama, narodima, kulturama, zajednicama i grupacijama, život na istom slivu dobro je razumeti i usmeriti u pravcu integracije, saradnje i održivog razvoja za sve.

***

Na Dan Dunava, imamo priliku i da najavimo da će se nagradni konkurs Dunavski umetnik održati i ove godine. Radovi se mogu pripremiti početkom sledeće 2021/2022. školske godine, a rok za predaju radova biće poslednja sedmica oktobra. Tema konkursa je ista kao i prošle godine – “Istraži Dunav”.
Uslove za učešće možete naći U OVOM DOKUMENTU.
June 29, 2021