Živa biblioteka“ predstavlјa inovativnu metodologiju koja se uglavnom koristi za promovisanje lјudskih prava, ravnopravnosti, borbu protiv rasizma i ksenofobije. U ovoj biblioteci, knjige su živi lјudi. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu“ na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima, prenose svoja životna iskustva i doprinose da se približi njihov položaj, iskustvo ili uvidi.

Poziv za “žive knjige”

Pozivamo harizmatične volontere, one koji su iskusili kamp (ili kampove) i imaju zanimlјivu priču koju žele da podele i pomognu drugima da saznaju šta je kamp i da li je za njih. Ako vam je kamp bio uzbudlјiva avantura, neverovatno iskustvo, ili životna prekretnica – ispričajte svoju priču i budite inspiracija drugima.

Do deset odabranih volontera, “živih knjiga” biće pripremlјeno da podeli svoja iskustva sa kampa u formi žive biblioteke i to u dva navrata tokom maja 2019. (22. i 23. maj).

Ako posvetite svoje vreme ovom vidu promovisanja međunarodnih volonterskih kampova, iskoristićete priliku da:

  • budete inspiracija i podsticaj drugima
  • razvijate veštine javnog nastupa
  • naučite šta je “živa biblioteka” i kakve forme može da ima
  • učestvujete u ovoj interaktivnoj formi
  • upoznate lјude koji dele vaša interesovanja

Poziv za volontere u logistici događaja

Kako bi naša “živa biblioteka” funkcionisala bez poteškoća, potrebno nam je pet članova tima za logističku podršku.

Ako biste da doprinesete ovom događaju, ali ne biste da nastupate u prvom planu, možete nam pomoći oko tehničke pripreme. To podrazumeva pripremu prostora, opreme, materijala i sl. kako bi sve aktivnosti mogle da se izvedu bez problema.

Članovi tima za logistiku imaće priliku da:

  • nauče šta je “živa biblioteka”
  • pomognu da oživi čitav događaj
  • steknu veštine timskog rada
  • steknu iskustvo u tehničkoj podršci događaja

VREME ANGAŽOVANјA:

Svi izabrani volonteri u obavezi su da:

* prisustvuju sastancima tima (2-3 sastanaka do kraja maja)

* prisustvuju makar jednom od dva događaja (u prijavi obavezno naznačiti vreme kada ste u prilici da učestvujete na događaju)

* poštuju dogovorene satnice sastanaka i aktivnosti

ROK I NAČIN PRIJAVLjIVANјA:

Molimo zainteresovane volontere i volonterke, da popune prijavu koja se nalazi OVDE

Rok za prijavlјivanje je  sreda 17. april 2019.

April 1, 2019