Direktorka Mladih istraživača Srbije, Tanja Petrović, sa partnerima iz BOŠ-a i RERI-ja, učestvovala je na inicijalnom sastanku Radne grupe za izradu nacionalne Strategije zaštite životne sredine – „Zelena agenda za Srbiju.“

Sastanku je prisustvovalo više od 120 predstavnika relevantnih institucija, akademske zajednice i civilnog sektora, među kojima su i partneri na projektu VOLVOX – Snaga zajednice našli svoje mesto, kao predstavnici organizacija civilnog društva odabranih da učestvuju u radu ove Radne grupe.

Strategija zaštite životne sredine, kao krovni dokument koji obuhvata sve mere i segmente u očuvanju i zaštiti u ovoj oblasti, priprema se uz podršku „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom.

Ovaj, prvi u nizu sastanaka Radne grupe, otvorila je državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Sandra Dokić. Nakon pregleda i analize stanja u životnoj sredini u Srbiji, identifikovani su ključni izazovi po stubovima Zelene agende za zapadni Balkan.

January 24, 2023