Nakon gotovo godinu dana dinamičnog i konstruktivnog angažmana 150 članova Radne grupe za izradu Strategije životne sredine, četiri sastanka Radne grupe, tri konsultativna sastanka sa civilnim društvom, te brojnih drugih međuinstitucionalnih razgovora i konsultacija, danas se Radna grupa sastaje peti put, da zajednički prođemo nacrt Strategije, radne verzije Akcionog plana po stubovima, kao i okvir troškova i izvora finansiranja Strategije.

Radna grupa će se danas poslednji put baviti Strategijom u ovom formatu, dok će se sa usaglašavanjima i razmatranjem komentara i doprinosa i civilnog društva i drugih aktera nastaviti tokom januara 2024. godine

Februar je rezervisan za predstavljanje Nacrta Strategije lokalnim samoupravama i sastancima sa fokus grupama i donatorskom zajednicom, a uslediće i postavljanje Nacrta na portal eKonsultacije.

Tokom marta, odvijaće se revidiranje Nacrta, dok će se u aprilu raditi na pribavljanju pozitivnih mišljenja od relevantnih ministarstava.

Članovima Radne grupe i predstavnicima civilnog društva okupljenih oko projekta VOLVOX-Snaga zajednice je najavljeno da će ostati deo daljeg procesa izrade i finalizacije ovog, za životnu sredinu, krovnog i najvažnijeg dokumenta. Projekat  „Volvox – snaga zajednice” sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu s Beogradskom otvorenom školom i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju (RERI).

December 21, 2023