„BUILDPEACE”

Glavni cilj projekta “BUILDPEACE – Formiranje aktivista za mir kroz integrisanje pristupa formalnog i neformalnog učenja” je da se omoguće novi inovativni pristupi za razvoj aktivista za mir (peacebuilders-a):

  1. stvaranjem zajedničkog okvira ključnih kompetencija širom sektora formalnog i neformalnog obrazovanja;
  2. pomažući učenicima da nađu plovne i fleksibilne puteve za pristupanje relevantnim mogućnostima za učenje;
  3. kombinujući pristupe formalnog i neformalnog učenja za sveobuhvatniju podršku upotrebi novih tehnologija.

Da bi se to postiglo, okupili su se evropski partneri sa iskustvom u unapređivanju ishoda učenja aktivista za mir. Naše aktivnosti će pomoći da bolje razumemo trenutne pružaoce obrazovanja unutar peacebuilding polja i razvoj inovativnih puteva za unapređivanje ishoda učenja pomoću novih metodologija i tehnologija. Ovo će dovesti do stvaranje šireg opsega alata za one koji uče i one koji podučavaju, uključujući besplatne onlajn kurseve, tematski priručnik, metodološko-tehnički priručnik i matricu kompetencija koje su potrebne ljudima da rade u peacebuilding polju. Alatke za kreatore politika uključuju izveštaj mapiranja stanja i izveštaj preporuka politika.

http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2016/buildpeace/

#buildpeace

Na osnovu prosečne uspešnosti završetka onlajn kurseva, kao i procene broja ljudi koji će imati korist od drugih resursa i aktivnosti projekta, predviđamo da će oko 32,600 ljudi indirektno imati koristi od projekta „BUILDPEACE“.

Rezultati projekta će biti poboljšanja u obrazovnom okviru koji je dostupan osobama koje rade na pitanjima mira i sukoba. Oni koji uče će imati pristup sveobuhvatnim, rigorozno testiranim resursima kao što su onlajn kursevi i savete u vezi sa kompetencijama i veštinama koje moraju da razviju. Oni koji podučavaju će imati pristup resursima, tako da nastavnici i treneri mogu da poboljšaju svoje sposobnosti, pogotovo ako koristite nove metode i upotrebljavaju tehnologije. Projektni partneri će formirati trajnu mrežu koja uključuje različite oblike podučavanja, a njihovi sadašnji i budući projekti će imati koristi od “BUILDPEACE” pristupa. I konačno, kreatori politike će imati informacije o trenutnim izazovima u peacebuilding obrazovanju, proširene dokaze šta funkcioniše i kako, i refleksije o tome kako da podstaknu oblike obrazovanja koji donose formalni i neformalni pristupi učenju i upotreba tehnologije.

Centar za poverenje, mir i društvene odnose Univerziteta u Koventriju, Velika Britanija, vodeći partner

Koordinativni komitet za međunarodni volonterski servis, UNESKO, Francuska

Fondacija Krila nade, Bosna i Hercegovina

Univerzitet Mula, Turska

Mladi istraživači Srbije

Eksčejndž Škotska, Velika Britanija

Univerzitet Kadir Has, Turska

Period realizacije:
2019.
Lokacija:
Velika Britanija, Francuska, Bosna i Hercegovina, Turska, Srbija.
Budžet:
Ukupni grant projekta je € 239,535. Donacija MIS-u kroz projekat je € 27,905.
Donator:
Erasmus plus (Evropska Komisija 2014-2020), kroz Nacionalnu ageniciju Velike Britanije (Poziv 2016, Erasmus+, KA 2: Strateška partnerstva za projekte visokog obrazovanja).
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: