CITES – promocija i monitoring

Cilj projekta je bio jačanje primene CITES konevencije u Srbiji kroz monitoring ilegalne trgovine zaštićenih vrsta putem interneta i organizovanje promocije CITES.
Građani i građanke Srbije, donosioci odluka na nacinalnom nivou

Aktivnosti koje su realizovane tokom 2010. i 2011. godine u saradnji sa Radnom grupom za CITES mreže organizacija CEEWEB za biodiverzitet rezultirale su u: izrađenom izveštaju sa podacima koji su pronađeni tokom monitoringa, unapređenom saradnjom sa institucijama u Srbiji na primeni CITES konvencije, uspostavljenom sistemu saradnje NVO na monitoringu. Promotivne aktivnosti – izložba CITES vrsta i informativni lifleti o CITES konvenciji – su privukle veliku pažnju kako građana i građanki tako i medija. Izložba je organizovana u Beogradu, Zrenjaninu, Carskoj bari i Valjevu.

https://www.ceeweb.org/

ORCA

Period realizacije:
2011.
Lokacija:
Republika Srbija
Budžet:
5.000,00 EUR
Donator:
CEEweb za biodiverzitet
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: