Institucionalni grant u okviru CSOnnect programa

Institucionalni grant ima za cilj jačanje kapaciteta OCD, bolje umrežavanje i saradnju na monitoringu politika životne sredine, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 27. Tokom projekta radiće se na podizanju kapaciteta OCD, lokalnih samouprava, upravljača zaštićenih područja, republičkih institucija i biznis sektora za aktivno učešće u implementaciji politika su u oblasti horizontalnog zakonodavstva, zaštite prirode i voda. Posebna pažnja će biti na primeni Arhuske konvencije. Dodatno, važna komponenta projekta je i jačanje MIS kroz strateško planiranje, promocije aktivnosti, umrežavanje itd.

OCD, lokalne samouprave i nacionalne institucije.

Trajni rezultati projekta su:

  1. Uspostavljen sistem dugoročne obuke vezano za horizontalno zakonodavstvo, zaštitu prirode i vode.
  2. Efikasna saradnja i dijalog institucija sa OCD u procesu pregovora za poglavlje 27.
  3. Razvijen mehanizam monitoringa implementacije ciljnih direktiva i izveštavanja republičkim institucijama i Evropskoj komisiji.
  4. Zagovaračke aktivnosti OCD prepoznate i podržane od strane građana/ki.

TERRA’s

Arhus centar Novi Sad

Centar modernih veština

GM Optimist

Grupa Kobra

FB @CSOnnect

Period realizacije:
2018.
Lokacija:
Republika Srbija
Budžet:
48.000,00 EUR
Donator:
Kancelarija REC u Srbiji kroz CSOnnect program koji je podržan od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA.
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: