“Istraži Dunav” – Dunavski umetnik 2020

“Istraži Dunav” – moto je ovogodišnjeg međunarodnog nagradnog konkursa Dunavski umetnik (Danube Art Master). Takmičenje postoji od 2004. godine, a Mladi istraživači Srbije beleže jubilarnih 10 godina koordinacije ovog konkursa na nacionalnom nivou u Srbiji.
Ovogodišnji konkurs se razlikuje po 2 novine od ranijih: 2 uzrasne kategorije i 3 kategorije radova.

  • uzrasti od 6 do 18 godina podeljeni su u 2 grupe: JUNIORI (6-11) i TINEJDŽERI (12-18);
  • kategorije radova u kojima će se učesnici takmičiti su: umetnički rad, kratak video i mapa (nova kategorija).

Cilj konkursa je ostao isti: Otići do obale reke, idealno bi bilo do Dunava ili pritoke Dunava i tamo napraviti ekološko umetničko delo koristeći prirodni materijal koji se pronađe pored reke.

6-18 godina
Кonkurs je 2020. godine zbog pandemije virusa pomeren za početak školske 2020/21. godine u svim zemljama na slivu Dunava.
Nacionalni nivo takmičenja se odvija od 01. septembra do 31. oktobra 2020.
Međunarodni nivo takmičenja nastavljaju nacionalni pobednici u 2 kategorije pod koordinacijom Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

Period realizacije:
2020.
Lokacija:
Sliv Dunava na teritoriji Srbije
Budžet:
EUR 1300
Donator:
Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i Globalno partnerstvo za vode Centralne i Istočne Evrope (GWPCEE)
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi;

Novosti vezane za projekat: