Kao na razglednici – šta prirodi Srbije donosi članstvo u EU

Zadak projekta je bio da pomogne upravljačima zaštičenih područja da unaprede svoj rad kroz primenu Direktiva EU i kroz informisanje javnosti o potrebi i koristima reformi koje će se desiti tokom pregovora za članstvo i EU.

Opšti cilj projekta: da se unapredi saradnja i upravljanje zaštićenim područjima u Srbiji kroz primenu EU standarda.

Ciljna grupa projekta su upravljači zaštićenih područja u Srbiji. Direktna grupa korisnika su upravljači 5 pilot područja: Đerdap, Obedska bara, Palić-Ludaš, Zasavica i Gradac
  • Uspostavljen model edukacije za pregovaračko poglavnje 27, online kurs postavljen na platformi i promovisan.
  • Najmanje 10 000 građana u zaštićenim područjima informisano o koristima koje će članstvo u EU doneti prirodi Srbije kroz pripremu, štampanje i distribuciju promotivno-informativnog materijala i promocija aktivnosti u lokalnim medijima.
  • Uspostavljeno 1 partnerstvo između ambasade zemalja članica EU i jednog nacionalnog parka, stimulisana druga partnerstva. Ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji je promovisan za ambasadora SRP Palić Ludaš.
  • Prikupljeni kontakt podaci 500 aktera u zaštiti prirode, pripreljen i distribuiran elektronski bilten.

Period realizacije:
2014.
Lokacija:
Đerdap, Obedska bara, Palić-Ludaš, Zasavica i Gradac.
Budžet:
661.400,00 dinara
Donator:
Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: