Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2018

CILj: Doprineti ostvarenju povoljnog okruženja za volontiranje među mladima i za mlade kroz koordinaciju partnerstava u okviru programa MLADI SU ZAKON i kroz organizaciju minimum 34 volonterska kampa širom Srbije

Nacionalni program volontiranja mladih u celosti (sistem volonterskih kampova, OVP i resursnih volonterskih servisa) bavi se ostvarivanjem, koordinacijom i unapređenjem volonterskog rada kroz funkcionisanje platforme za delovanje na lokalnom, okružnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, uvezujući na nivou svakonevnih aktivnosti i zajedničkog nastupanja u razvoju volonterskih politika, Resurs centre MOS, Mlade istraživače Srbije i mnoge volonterske organizacije i druge aktere koji učestvuju u razvoju volontiranja mladih u Srbiji. Time se omogućava realna šansa za napredak razvoja infrastrukture volontiranja u Srbiji, podržavajuća sredina u kojoj se inicijative mladih podstiču i uvažavaju i podržava osnaživanje mladih za uključivanje u društvo u skladu sa sopstvenim izborom i sposobnostima.

Ovaj projekat obuhvata 35 međunarodnih volonterskih kampova, 600+ volontera regrutovanih 30+ volonterskih servisa, koji su u 353 dana ostavili 26.100+ volonterskih sati u preko 30 lokalnih zajedica širom zemlje.

Mladi volonteri od 15 do 30 godina; lokalni organizatori kampova iz 30+ zajednica širom zemlje; 30+ volotnerskih servisa i Resurs centara
  • Četvrtu godinu za redom pokrenut responsivan, funkcionalan i postojan sistem saradnje umreženih 40+ volonterskih servisa, Resurs centara i osigurano njegovo prilagođavanje eventualnim promenama i potrebama svih partnera
  • Efikasno i efektivno informisanje mladih o ponuđenim volonterskim aktivnostima kroz sveobuhvatnu promotivnu kampanju
  • Regrutovano preko 600+ volontera na 35 kampova, (sa posebnim fokusom na mlade sa smanjenim mogućnostima, iz ruralnih i udaljenih sredina sa otežanom komunikacijom, koji nisu putovali van zemlje, ne znaju engleski i nemaju komjuter) kroz centralizovano administriranje svih prijava u MIS-u, prikupljenih kroz 30+ regrutnih volonterskih servisa i obezbeđena tehnička podrška partnerima pri regrutaciji
  • Obučeni organizatori kampova za primenu standarda u organizovanju kampova
  • kroz teorijski i praktični rad obučeno minimum 50 kamp lidera za koordinaciju 35 volonterskih kampova i afirmisano kroz izdavanje sertifikata i procenu stečenih kompetencija
  • Osigurana adekvatna priprema volontera, vršnjačka podrška u učestvovanju i učenju kroz iskustvo, prepoznavanje njihovog volonterskog doprinosa i stečenih kompetencija kroz postojeći mehanizam samoprocene i izdavanje sertifikata
  • Volonterski doprinos 600+ mladih ljudi iz inostranstva i cele Srbije na svrsishodan način stavljen u službu razvoja lokalnih zajednica, nacionalnog i međunarodnog turizma, umrežavanja lokalnih aktera kroz organizaciju 35 volonterskih kampova na teritoriji cele Srbije u ukupnoj dužini od 353 dana i 26.100 volonterskih sati.
  • Sprovedena evaluacija među relevantnim akterima programa i dizajnirane preporuke za unapređenje programa MLADI SU ZAKON 2019
  • Prepoznat i promovisan značaj volonterskog doprinosa mladih obeležavanjem Međunarodnog dana volontera zajedničkim angažovanjem MIS, Resurs centara i strateških partnera
Pokret gorana Vojvodine
Kanclearija za mlade Obrenovac
Interaktiv, Kragujevac
Proaktiv, Niš
Timočki omladinski centar, Zaječar
LDA Knjaževac
Omladina JAZAS-a Požarevac
Kancelarija za mlade Novi Pazar
Zeleni pogled, Kupinovo
Udruženje “Bikovo”, Bikovo
Eko fun kamp, Kragujevac
Gerontološki centar, Beograd
JP “Palić-Ludaš”, Palić
Turističko udruženje “Ruski Krstur”
Društvo mladih istraživača Bor
USP “Deliblatsko jezero”, Deliblato
Grupa Kobra, Donja Toponica
Udruženje “Divčibare”, Valjevo
Vodičko udruženje “Kapedunum”, Užice
JP “Titelski breg”, Titel
Centar za razvojnu politiku i saradnju, Novi Pazar
Fakiri sa juga, Kruševac
Moj Apatin, Apatin
Centar za razvoj ideja, Beograd
Društvo istraživača “Horizont”, Subotica
Inicijativa za razvoj i saradnju, Beograd
Evo ruka, Zemun
Svetionik, Loznica
Inžinjeri životne sredine, Novi Sad
YMCA Bački Petrovac

Period realizacije:
2018.
Lokacija:
Nacionalna pokrivenost
Budžet:
6.999.640,00 RSD
Donator:
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: