Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana

Cilj projekta je bio doprinos zaštiti biodiverziteta i prirodnih resursa u Crnoj Gori i Srbiji kroz promociju i podršku implementacije ključnih politika EU za zaštitu prirode.
NVO iz Srbije i Crne Gore

Rezultati projekta su:

  • projektni tim je unapredio kapacitete za umrežavanje, znanja su preneta članovima mreža NVO u Srbiji i u Crnoj Gori;
  • preko 20 predstavnika OCD trenirano o politikama životne sredine i komunikaciji;
  • unepređeni kapaciteti za zagovaranje 10 predstavnika NVO;
  • održana 4 konsultativna sastanka NVO;
  • implementirano 15 malih projekata na zaštiti biodiverziteta:
  • NVO predstavnici učestvovali u procesima donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode ne lokalnom i nacionalnim nivou;
  • unapređena saradnja NVO i institucija na zaštiti prirode.
WWFMedPO
Green Home

Period realizacije:
Od 2009. do 2011. godine.
Lokacija:
Republika Srbija i Republika Crna Gora
Budžet:
350.495,00 EUR
Donator:
EC, IPA Civil Society Facility 2008
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: