Povratak ibisa

Mladi istaživači Srbije su počeli istraživanje Obedske bare 1992. godine, najpre kroz upoznavanje sa njenim istorijatom, zatečenim stanjem, merama zaštite i slično, da bi usled uključivanja sve većeg broja iskusnih istraživača i naučnih radnika, istraživanje poprimilo sasvim nove dimenzije.

Projekat danas nosi naziv „ Povratak ibisa“, a osnovni ciljevi projekta su:

  • Ekološka edukacija i animiranje javnosti u cilju sagledavanja značaja i potrebe zaštite Obedske bare
  • Stacionarna ekološka istraživanja Obedske bare (monitoring)
  • Izrada planova za pojedine faze zaštite (revitalizacije) Obedske bare
  • Konkretan rad na revitalizaciji Obedske bare kroz organizaciju međunarodnih volonterskih radnih kampova.
Volonteri iz Srbije i inostranstva, lokalno stanovništvo.

Projekat „Povratak ibisa“ započet je kao edukativni kamp 1992, nastavljen je u obliku istraživačkog kampa 1993, da bi 1994. godine prerastao u program celogodišnjeg karaktera sa mesečnim vikend istraživanjima i kontinuiranim petnaestodnevnim boravkom na Obedskoj bari, u letnjem periodu. Ovako utvrđenom dinamikom projekat se odvija tokom 1995. i 1996. godine, a 1997. godine prvi put se organizuje međunarodni volonterski ekološki radni kamp.

Do sada je (u periodu od 1997. do 2017. godine) organizovano 20 međunarodnih volonterskih radnih kampova, na kojima je učestvovalo preko tri stotine volontera iz inostranstva (Japana, SAD, Italije, Španije, Austrije, Slovačke, Nemačke, Švajcarske, Velike Britanije, Poljske, Holandije, Švedske, Rusije, Rumunije, Belgije, Danske, Grčke, Makedonije, Južne Koreje, Francuske, Češke Republike, Slovenije, Turske, Finske, Ukrajine, Hrvatske) kao i veliki broj volontera iz Srbije.

Rezultati kampova su veoma značajni:

  • očišćene su velike površina vlažnih livada,
  • nove vlažne livade su postale povoljna mesta za mrest riba, reprodukciju vodozemaca i gmizavaca, kao i za opstanak brojnih vrsta zeljastih biljaka,
  • povećano je interesovanje stanovnika Kupinova i Obreža za očuvanje Obedske bare,
  • zahvaljujući volonterima iz inostranstva Obedska bara (njena lepota, značaj, tradicija) postala je prepoznatljiva širom sveta,
  • kampovi na Obedskoj bari privlače veliku medijsku pažnju. Gotovo sve velike medijske kuće (RTS, Politika, Glas javnosti, Danas, B92, Blic, RTV, medijska produkcijska grupa – Mreža, kao i svi lokalni i regionalni mediji) izveštavale su o volonterskim radnim kampovima na Obedskoj bari.

Još možda bitniji rezultat je da je uspostavljena stalna linija komunikacije između svih zainteresovanih strana – lokalne zajednice (kroz organe vlasti, Opštinu Pećinci i Mesnu zajednicu Kupinovo), upravljača (JP „Vojvodinašume“), stručni nadzor (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) i nevladinog sektora (Mladi istraživači Srbije, koji čine i učešće javnosti).

Projekat “Povratak ibisa” se realizuje na više nivoa i kroz stalno planiranje aktivnosti i traženje donatora.

Period realizacije:
2015.
Lokacija:
Obedska bara
Budžet:
960.000,00 dinara
Donator:
Međunarodne kampove na Obedskoj bari od 2009. do 2014. godine je pomogla Skupština opštine Pećinci
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: