Saradnjom ka uspešnoj oceni prihvatljivosti

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta ključnih aktera za primenu EU politika u oblasti zaštite prirode na lokalnom nivou.
Predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici upravljača zaštićenih područja, predstavnici organizacija civilnog društva.

Unapređeno znanje ključnih aktera o oceni prihvatljivosti i saradnja na njenom sprovođenju. Unapređena saradnja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, lokalnih samouprava i OCD na primeni ocene prihvatljivosti (održana seminar sa preko 25 učesnika, održano preko 5 sastanaka).

Povećano interesovanje zainteresovanih strana za reforme u oblasti zaštite prirode koje su povezane sa EU integracijama. Priređen informator o primerima prakse o sprovođenju ocene prihvatljivosti u EU i distribuiran na preko 200 adresa. Izrađen video tutorijal o oceni prihvatljivosti koji objašnjava i reforme i novosti u sektoru zaštite prirode.

Period realizacije:
2017.
Lokacija:
Beograd i Obedska bara
Budžet:
562.000,00 dinara
Donator:
Ministarstvo zaštite životne sredine
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: