Youth Path – od lokalne zajednice do EU – Erasmus+ KA2 projekat

Želimo da testiramo efikasnost lokalnih inicijativa van „tipičnog“ konteksta. Kako se lokalne promene koje se sprovode u okviru programa EU sprovode u kontekstu ostrvskih regija i zemalja članica EU, upravo će ovaj projekat pokazati! Mladi istraživači Srbije imaju veliko iskustvo u sprovođenju projekata podrške neformalnih grupa u Srbiji i zajedno sa asocijacijama sa Kanarskih i Azorskih ostrva razmenićemo iskustva u podršci lokalnim inicijativama.
Mladi koji su aktivni u lokalnim zajednicama na projektima podrške.
Projekat uključuje trening za mentore koji će ih pripremiti da pruže podršku mladima u lokalnim inicijativama; finansijsku i mentorsku podršku neformalnim grupama na lokalu, a zatim i omladinsku razmenu mladih koji su sproveli lokalne inicijative. Na kraju projekta, planirana je završna konferencija na kojoj će biti prikazani rezultati projekta
Projekat je finansiran od strane Erasmus + programa (Key Action 2) i uključuje sledeće partnere: Mojo de Caña sa Kanarskih ostrva i PRO ACTIVE Azores sa Azorskih ostrva

Period realizacije:
Septembar 2023. – Februar 2025.
Lokacija:
Međunarodni projekat
Budžet:
EUR 60,000.00
Donator:
Evropska komisija
Tema/Oblast:
Mladi i volontiranje;

Novosti vezane za projekat: