Zainteresovani za održivost zaštićenih područja – 3ZA

Svrha projekta „Zainteresovani za održivost zaštićenih područja – 3ZA“ je bila da se širi koncept upravljanja (governence), baziran na vladavini prava, participativnosti, rodno osetljivim politikama, inovativnosti i konstruktivnom dijalogu, bude postavljen kao standard u zaštićenim područjima Srbije do 2020. godine.

NVO, upravljači zaštićenih područja, lokalno stanovništvo

Kroz uključivanje zainteresovanih strana iz sektora zaštite prirode, poljoprivrede, lovstva i ribarstva, nizom aktivnosti i konstruktivnim dijalogom, projekat je rezultirao u:

  • Uspostavljenom nacionalnom forumu ključnih sektora za zaštitu prirode;
  • Razvijenom mehanizamu za konsultacije sa lokalnim stanovništvom u zaštićenim područjima u vezi zakona, planskih i programskih dokumenata;
  • Napravljenom modelu uključivanja lokalnog stanovništva u volonterske aktivnosti u pilot zaštićenom području;
  • Setu promotivno-edukativnih materijala (serija TV emisija, razglednice, brošura, online kursevi) o procesima donošenja odluka i aktivnostima vezanih za zaštitu prirode različitih sektora.
  • Grupi “3ZA – zagovarači za zaštitu prirode”, 25 liderki i lidera promena u zaštiti prirode.

Eko centar

CINA – Centar za inovativne aktivnosti

Period realizacije:
2014.
Lokacija:
JP „Nacionalni park Đerdap“, JP „Palić Ludaš“, Specijlani rezervat prirode Uvac
Budžet:
62.825,00 EUR
Donator:
REC kancelarija u Srbiji, kroz SENS program koji je podržala SIDA
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: