“Zajedništvo”

Opšti cilj projekta: Informacije, objašnjenja i iskustva u pogledu različitosti i inkluzije, približiti studentima u Beogradu, kroz: prostor za ponovno razmišljanje o miru i pomirenju, mogućnosti za međunarodnu mobilnost, prilike za upoznavanje svetske građanske zajednice i koristi praktikovanja volontiranja.

Posebni ciljevi:

 • Povećati znanje studenata o miru i pomirenju u obliku neobaveznih aktivnosti i kulturnih programa.
 • Promovisati međunarodne / interkulturalne programe kao alat za razvoj kompetencija važnih za izgradnju mira.
 • Ohrabriti studenate da istraže lokalne i globalne inicijative.
 • Podsticati volonterske aktivnosti zbog altruističkih razloga i ljudskih vrednosti.

Aktivnosti se odnose na predstavljanje volonterskih kampova studentima u Beogradu u kontekstu onih mogućnosti kojima učešće na kampovima doprinose interkulturalnom učenju, toleranciji, razvoju kompetencija za prihvatanje različitosti i izgradnju mira. Neki od oblika aktivnosti su: okrugli sto, filmski program na temu “pomirenja” i panel kojim će biti predstavljeni programi koji su se na nivou Regiona Zapadnog Balkana bavili temama „izgradnje mira“, a tokom Međunarodne nedelje civilnog društva u Beogradu (CIVICUS – ICSW) u aprilu.

Projekat se sprovodi u periodu 10/12/2018 – 10/06/2019. godine.

„Togetherness – No one will be left behind“ (referentni broj 220/18) je odgovor na poziv za projektne ideje (male grantove) projektnog konzorcijuma „Podeljena prošlost – zajednička budućnost“ (Divided Past – Joint Future, finansiranog sredstvima Evropske Unije, 2015/370-393). Više o ovom projektu koji predvodi Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke možete pronaći na http://jointfuture.org/

Studenti u Beogradu

Planirali smo da se:

 • najšira studentska zajednica u Beogradu informiše o mogućnosti učešća u međunarodnim volonterskim programima i programima obrazovne razmene.
 • promoviše platforma za regrutovanje volontera, koja će biti angažovana u periodu pre i za vreme ICSW-a u aprilu 2019. godine.
 • studenti uče o miru i pomirenju na kreativan način kroz diskusije koje su vodili predavači.
 • oko 50 (indirektno 500) međunarodnih delegata CIVICUS-a i 30 zainteresovanih studenata informiše se o „nedavnim mirovnim projektima na prostoru Zapadnog Balkana“.
 • 100 novih volontera (koji će prvi put učestvovati u međunarodnom događaju i volonterskim aktivnostima) pripremi za glavnu svrhu volontiranja kroz nekoliko sastanaka.
 • studenti (volonteri) upoznaju sa mnogim mirovnim problemima širom sveta tokom ICSW-a.
 • kroz volontiranje i učešće na ICSW događajima, studenti susreću s različitim inovacijama i primerima dobre prakse koji omogućavaju ljudima da efektivno ispune svoju ulogu aktivnih građana.
 • desi promena veština i kompetencija (kao što je komunikacija na engleskom jeziku, interkulturalna kompetentnost, timski rad itd.) stečenih kroz volontiranje.

Dom kulture “Studentski grad”

Fakultet za medije i komunikaciju

Organizacija srpskih studenata u inostranstvu

Period realizacije:
2019.
Lokacija:
Beograd
Budžet:
6600 EUR
Donator:
Omladinski komunikativni centar (Evropska Komisija)
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: