Zašto je biodiverzitet bitan? Odgovori za decu i ministre.

Opšti cilj projekta je bio podizanje svesti javnosti o značaju biodiverziteta.

Deca i mladi na teritoriji Beograda

Projekat je, kroz štampu i promociju edukativnog materijala, dao doprinos unapređenju sistema edukacije za zaštitu biodiverziteta; povezivanju svih aktera u zaštiti prirodnih resursa; povećanje medijske promocije zaštite životne sredine, sa posebnim naglaskom na očuvanje biodiverziteta; aktivno uključivanje mladih u aktivnosti zaštite biodiverziteta.

Brošura „Zašto je biodiverzitet važan?! Odgovori za decu i ministre“ je urađena u saradnji sa međunarodnom mrežom Ceeweb za biodiverzitet.

Eko centar

Period realizacije:
2011.
Lokacija:
grad Beograd
Budžet:
300.000,00 dinara
Donator:
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: