Poziv za organizatore jesenjih vikend volonterskih kampova u Srbiji 2021.

Mladi istraživači Srbije imaju tridesetogodišnju tradiciju organizovanja volonterskih kampova u Srbiji. Svake godine organizujemo oko 30 volonterskih kampova u zemlji na kojima učestvuje preko 450 volontera iz zemlje i celog sveta.

Šta je volonterski kamp?

Volonterski kamp je volonterska aktivnost u trajanju između 4 i 15 dana (najčešće)  tokom koje grupa od 5-15 volontera aktivno radi na rešavanju nekog problema ili potrebe lokalne zajednice.

Pročitajte više o organizovanju volonterskih kampova OVDE.

Ukoliko ste uočili problem ili potrebu u vašoj lokalnoj zajednici i smatrate da je organzovanje volonterskog kampa baš pravi način da taj problem ili potrebu rešite, onda je ovo poziv za vas!

Organizujte volonterski kamp i okupite volontere iz cele zemlje oko specifičnog problema ili potrebe u vašoj zajednici.

Način prijave

Potrebno je da nam objasnite svoju ideju i date više informacija o vama kao potencijalnom organizatoru kampa, kao i problemu ili potrebi koju ste uočili u vašoj zajednici.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem ovog ONLAJN FORMULARA putem koga ćete poslati OBRAZAC PREDLOGA VOLONTERSKOG KAMPA 2021.

NAPOMENA: Pre popunjavanja onlajn formulara neophodno je da pažljivo pročitate i popunite Obrazac predloga volonteskog kampa. Sve prijave koje su poslate putem mejla ili na bilo koji drugi način neće biti uzete u obzir.

Rok za slanje prijava je najkasnije do 7. septembra u 12h.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi poziva možete nam pisati na incoming@mis.org.rs

August 23, 2021