Organizuj međunarodni volonterski kamp u Srbiji!

Budi deo mreže koja svake godine širom sveta organizuje preko 2000 međunarodnih volonterskih kampova. Prethodne godine, na kampove u inostranstvu poslali smo preko 200 volontera iz Srbije, a želja nam je da bar toliko volontera iz inostranstva poseti naše kampove ove godine. U toj misiji nam možete pomoći baš vi!  Mladi istraživači Srbije imaju dugogodišnju tradiciju podrške u organizovanju volonterskih kampova u Srbiji u saradnji sa lokalnim partnerima.  Prethodne godine, u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine podržali smo organizaciju 25 volonterskih kampova u zemlji na kojima je učestvovalo preko 150 volontera iz zemlje i celog sveta.

Organizujte volonterski kamp i okupite volontere iz celog sveta oko specifičnog problema ili potrebe. Organizovanjem kampa doprinosite razvoju i obrazovanju mladih, širite svest o dobrim praksama, predstavljate svoj kraj i zemlju gostima sa kojima se onda učvršćuje veza, pomažete lokalnom stanovništvu da doživi svet bez da ode iz svog mesta.

Mladi istraživači Srbije su deo međunarodne mreže volonterskih organizacija koje razmenjuju volontere na volonterskim projektima. Prvi volonterski kamp je održan pre više od sto godina kao alat za izgradnju mira u Evropi, i čitav vek kasnije, i dalje je i više nego potreban.

Šta je volonterski kamp?

Kamp je volonterska aktivnost koja okuplja grupu ljudi iz celog sveta oko specifičnog zadatka u određenoj sredini. Volonterskim radom doprinosimo opštem dobru lokalne zajednice i povezujemo je sa svetom.

Volonterski kamp je alat za pokretanje zajednice. Neko će donirati svoje vreme i veštine da bi učestvovao i pomogao u realizaciji kampa, dok lokalni privrednici mogu donirati sredstva, materijal, hranu i alat za kamp.

Volonteri koji dolaze na međunarodne kampove doniraju svoje vreme i veštine kako bi unapredili život zajednice, ili rešili neki konkretan problem. Boravkom na kampu, učesnici imaju priliku da upoznaju lokalnu kulturu i stanovništvo, koje se takođe angažuje oko zajedničkog cilja. Volonteri ne odmenjuju radnike, već su tu da  pomognu u rešavanju problema. Od volontera se, osim ako drugačije nije naglašeno, ne očekuje da imaju neke prethodne veštine i znanja, već da na kamp dođu otvorenog uma i spremni da pomognu učeći o temi samog kampa.

Jako je bitno da napomenemo da organizovanjem volonterskog kampa kreirate bezbednu sredinu za svakog pojedinca bez obzira na njihove karakteristike, okolnosti i pozadinu, čime doprinosite širenju poruke mira i unapređivanju društvene zajednice na globalnom nivou.

Više informacija o tome šta je kamp pročitajte OVDE

Kako nastaju volonterski kampovi?

 • identifikovali ste problem u vašoj lokalnoj zajednici;
 • imate ideju o aktivnostima koje bi volonteri obavili;
 • znate kako biste uključili lokalno stanovništvo, medije;
 • imate smeštaj u kome volonteri mogu boraviti, i spremati obroke;
 • potražili biste finansijsku podršku lokalne zajednice ili donatora;
 • imate iskustva i strpljenja u radu sa volonterima i lokalnom zajednicom (i MIS-om); svesni ste da promene u društvu zahtevaju vreme i videće se možda i deceniju kasnije;

Od organizatora kampa se očekuje da:

 • obezbedi odgovarajući plan rada kao i plan njegovog izvođenja,
 • organizuje smeštaj (uključujući upotrebu kuhinje i kupatila) i ishranu volontera, obezbedi materijal i oruđe za rad, te prevoz do mesta rada, ukoliko je to potrebno;
 • obezbedi odgovarajuću obuku i pripreme, kako bi volonteri na najbolji način ispunili dogovorene zadatke;
 • obezbedi uslove za punu zdravstvenu i materijalnu bezbednost učesnika, kako na radnom mestu, tako i u slobodno vreme, pri čemu se pod materijalnom bezbednošću podrazumeva da obezbedi prostoriju pod ključem gde volonteri mogu da ostave vredne stvari, a pod zdravstvenom odgovarajuće uslove smeštaja i ishrane i bezbednost na radu uz adekvatnu zaštitu, organizuje ekskurziju za učesnike volonterskog kampa;
 • vodi se principima ekološke održivosti, preporučenim od strane MIS;
 • pri promociji kampa jasno naglasi partnerstvo sa MIS-om i donatorima;
 • učestvuje u evaluaciji kampa sa MIS-om, po završetku kampa;

MIS podržava sprovođenje kampa kroz:

 • promociju međunarodnih radnih volonterskih kampova i lokalnog partnera i predstavi ih inostranim partnerima;
 • prijem i vođenje aplikacija stranih volontera na kampove; obaveštavanje volontera o načinu dolaska na kamp i detaljnim informacijama o kampu kroz slanje paketa osnovih informacija (infosheet);
 • dodeljivanje kamp lidera i realizaciju njihove obuke,
 • koordinaciju u sprovođenju projektnih aktivnosti i podršku lokalnom organizatoru,
 • promociju kampa i lokalnog partnera u lokalnim i nacionalnim medijima;
 • sprovođenje evaluacije sa lokalnim partnerom po završetku kampa;
 • finansijsku podršku dela aktivnosti kampa, kada za to postoje programi podrške*

Važno je da znate

 • međunarodni kampovi se organizuju tokom leta – jul, avgust i septembar – tada je najveći broj volontera slobodan da putuje;
 • kamp mora trajati minimum deset dana, a najduže tri nedelje – volonteri sami snose troškove puta do i od kampa i iskustveno, jako mali broj volontera bira da putuje na kraće kampove, jer dolazak i putovanje zahteva i određenu finansijsku investiciju;
 • neophodno je da na kampu bude mesta za bar 10 volontera i kamp lidera, a može i više u skladu sa mogućnostima lokalnog partnera. Radi formiranja dobre grupe, praktikuje se da na kampu ne bude više od dva volontera iz jedne zemlje, i da ih je bar deset. Dobro povezana grupa na kampu bolje obavlja posao i ima bolju dinamiku;
 • MIS dodeljuje kamp lidere koji su prošli obuku i mogu da organizuju grupu; na kampu može da postoji i tehnički lider koji je zadužen za organizovanje radnih aktivnosti i može biti iz vaše organizacije. Kamp lider je vaš saradnik i spona između posla koji treba da se uradi i mogućnosti volontera. Kamp lider je tu da uspostavi grupnu dinamiku i rešava konflikte u grupi, a zajedno planirate radne aktivnosti;
 • Mladi istraživači Srbije kroz projekte podrške mogu samo delimično da podrže sprovođenje određenog broja kampova ideja kampa je da se zajednica okupi i aktivira i podrži organizaciju kampa, kroz donacije i obezbeđivanje smeštaja, hrane, alata, itd.; I ove godine, kroz program “Mladi su zakon” MIS očekuje da će moći da obezbedi deo sredstava koji mogu podržati realizaciju određenog broja kampova, ali se od organizatora očekuje da potraži i dodatne izvore finansiranja u čemu MIS može pomoći;
 • konkurs za kampove sa nacionalnim volonterima će biti održan na proleće u skladu sa dostupnim budžetom;

Kako da se prijavite

Ukoliko ste uočili problem ili potrebu u vašoj lokalnoj zajednici i smatrate da je organizovanje volonterskog kampa baš pravi način da taj problem ili potrebu rešite, onda je ovo poziv za vas. Potrebno je da nam objasnite svoju ideju i date više informacija o vama kao potencijalnom organizatoru kampa, kao i problemu ili potrebi koju ste uočili u vašoj zajednici.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem ovog ONLAJN FORMULARA putem koga ćete poslati OBRAZAC PREDLOGA MEĐUNARODNOG VOLONTERSKOG KAMPA 2024

NAPOMENA: Pre popunjavanja onlajn formulara neophodno je da pažljivo pročitate i popunite Obrazac predloga volonterskog kampa. Sve prijave koje su poslate putem mejla ili na bilo koji drugi način neće biti uzete u obzir.

Rok za slanje prijava je najkasnije do 13. februar u 12h.

Odabrane organizatore ćemo kontaktirati radi daljeg dogovora. Kampovi će biti predstavljeni na međunarodnom sastanku organizacija mreže koji se krajem februara održava u Barseloni. Prijavljivanje volontera za kampove kreće 29. februara.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi poziva možete nam pisati na incoming@mis.org.rs

 

February 6, 2024