Bilo da ste strastveni čitalac ili retko zalazite u svet prašnjavih polica ispunjenih ispisanim stranicama, dođite da uz nas pročitate vašu novu omilјenu priču. Ovog puta ćete čitati žive knjige! A šta je to?

Ponovo se okuplјamo u Magistrali, kako bismo razmenili najnovije priče sa kampova. Naše treće gostovanje u Magistrali sada obeležava jedan malo drugačiji koncept – živa biblioteka.

Živa biblioteka predstavlјa inovativnu metodologiju koja se uglavnom koristi za promovisanje lјudskih prava, ravnopravnosti, borbu protiv rasizma i ksenofobije. U ovoj biblioteci, knjige su sami lјudi. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu“ na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji sa čitaocima, „knjige“ prenose svoja životna iskustva i doprinose da se približi njihov položaj, iskustvo ili pogledi.

U Magistrali će vas čekati autori ovih knjiga, koje su ,,ispisali” nakon povratka sa međunarodnih volonterskih kampova. Tako ćete moći da, iz prve ruke, pročitate priče iz Japana, Francuske, Belgije, Srbije, Slovačke, Španije, Italije i drugih zemalјa. Dođite i saznajte kako su se ove knjige napisale!

Obećavamo da vam ova knjiga neće dosaditi! Vidimo se!

May 20, 2019