Arhus ogledalo

Cilj projekta je bio podrška sprovođenju Arhuske konvencije u Srbiji kroz podizanje javne svesti i konstruktivan dijalog zainteresovanih strana.
Ciljne grupe projekta su bili: Građani Beograda: preko 10 000 građana, uglavnom odrasli, podjednako muškarci i žene. Zainteresovane strane u sprovođenju Arhuske konvencije: preko 70 učesnika nacionalne konferencije, predstavnici institucija, OCD i međunarodnih organizacija. Mladi: 20 aktivista Arus centra Novi Beograd, studenti pravnog i fakulteta ekologije i biologije.
  • Unapređen je dijalog zainteresovanih strana o sprovođenju Arhuske konvencije (održana nacionalna konferencija Arhus ogledalo sa preko 70 učesnika, planirane zajedničke aktivnosti)
  • Povećano interesovanje građana Beograda za pristup informacijama o životnoj sredini i učešće u procesima donošenja odluka (preko 10 direktnih poziva za pomoć Arhus centru; 500 poseta internet stranici Arhus centra Novi Beograd, preko 2000 građana sa kojima je ostvaren direktan ili indirektan kontakt tokom uličnih akcija).
  • Promovisan rad Arhus centra Novi Beograd (učešče na godišnjem sastanku Arhus centara u Beču (novembar 2016.).
  • Povećno učešće mladih u zaštiti životne sredine (preko 20 aktivnih u aktivističkoj grupi).

Period realizacije:
2016.
Lokacija:
Beograd
Budžet:
570.000,00 dinara
Donator:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;