Značaj ekoloških vidova saobraćaja – Beo bi bio biciklistički Beograd

Cilj projekta je bio da se poveća aktivizam mladih na teritoriji grada Beograda u edukaciji i promociji ekoloških vidova saobraćaja.
Ciljna grupa projekta su bili deca i mladi iz Beograda.
Neki od najznačajnijih rezultata kampanje „Beo bi bio biciklistički Beograd“, koja je sprovede u okviru projekta, su: osmišnjen je set promotivno edukativnih materijala za ekološke vidove saobraćaja (informativni lifleti, razglednice); preko 650 dece i mladih učestvovalo u edukaciji i motivisani su za dalje aktivnosti; unapređena su znanja dece i mladih o vezi saobraćaja sa zaštitom životne sredine i zdravlja ljudi; preko 20 aktivista je osposobljeno da se bave kampanjama tako što su prošli obuke i stekli iskustva tokom radionica u školama; unapređena je saradnja civilnog društva i škola na teritoriji Beograda vezano za ekološke vidove saobraćaja; povećano je ineteresovanje za ekološke vidove saobraćaja, veće korišćenje bicikla kao sredstva prevoza.

Period realizacije:
2015.
Lokacija:
Beograd
Budžet:
300.000,00 dinara
Donator:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: