Zajedno za životnu sredinu

Ciljevi ovog petogodišnjeg projekta odnose se na podizanje i jačanje kapaciteta upravljača zaštićenih područja prirode, unapređenje održivih mehanizama finansiranja ovakvih područja i uključivanje poslovnog sektora i građana u teme očuvanja životne sredine, zaštite biodiverziteta i čistog vazduha. 

Relevantni akteri zaštite prirode, uključujući upravnike zaštićenih područja, OCD, građani, javni sektor, privatni sektor, mediji, državna uprava.

Rezultati:

 • Unapređena praksa upravljanja zaštićenim područjima;
 • Razvijeni kapaciteti i kompetencije relevantnih aktera zaštite prirode, uključujucći i upravljače zaštićenih područja;
 • Omogućeni održivi mehanizmi finansiranja biodiverziteta;
 • Podržane inovacije u inicijativama za razvoj eko-biznisa u okruženju zaštićenih područja;
 • Povećana dostupnost informacija o javnim politikama u oblasti zaštite životne sredine;

Glavne projektne aktivnosti:

 • Analiza procesa upravljanja zaštićenim područjima;
 • Sprovođenje programa podizanja i jačanja kapaciteta glavnih aktera zaštite prirode;
 • Analiza regulatornog okvira i mehanizama finansiranja zašticćenih područja;
 • Uključivanje poslovnog sektora u oblasti zaštite prirode;
 • Praćenje javnih politika i izveštavanja na nacionalnom nivou iz oblasti zaštite životne sredine;
 • Ekspertska, mentorska i finansijska podrška organizacijama civilnog društva, medijima i građanima.

Beogradska otvorena škola je projektni lider a partneri su: Mladi istraživači Srbije, Američka privredna komora u Srbiji, udruženje ENECA, Međunaroda unija za zaštitu prirode (IUCN), Međunarodna ekološka organizacija The Nature Conservancy (TNC).

Period realizacije:
Septembar 2022. – Septembar 2027.
Lokacija:
Republika Srbija.
Budžet:
$ 633,000.00
Donator:
BOŠ, USAid
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje, zagovaranje;

Novosti vezane za projekat: